Don'T Be An Amber Pubujugu.

Daddy Daddy Daddy

Unikt grundämne

Jag har ingen aning vad jag ska skriva om just nu. Jag skulle kunna skriva om vädret, men jag skriver ofta om vädret, och det har inte förändrats mycket sedan förra gången jag skrev om det. Det regnar fortfarande. Inget nytt. Samma regn också. Om man tänker efter, så finns det ju bara en viss mängd vatten i världen, och detta vatten cirkulerar, så man kan säga att vi blir regnade på om och om igen med samma vatten. Det är fantastiskt egentligen. Vi måste vara rädda om vårt vatten eftersom det är allt vi har. Ingenting är så dyrbart som vatten, det är ett unikt ämne. Den enda av grundämnena som förekommer i tre olika former; fast, flytande och gas.